Heeft de gemeentelijke belastingaanslag voor u gevolgen?

Heeft de gemeentelijke belastingaanslag voor u gevolgen? Binnenkort ontvang u mogelijk van uw gemeente  de aanslag voor 2017, dit is een gecombineerde aanslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de gemeentelijke heffingen, zoals de afvalstoffenheffing, de...

read more

Wel of geen inkomensafhankelijk huurverhoging in 2017?

Wel of geen inkomensafhankelijk huurverhoging? Enige tijd geleden heeft de minister aangegeven welke maximale huurverhogingen toegestaan zijn voor sociale huurwoningen. De grens voor een normale huurverhoging of een inkomensafhankelijk huurverhoging is vastgesteld op...

read more

Huurtoeslag 2017

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Op het moment dat het huurcontract wordt afgesloten moet de (kale)...

read more

Voor u staan wij klaar

CONTACT OPNEMEN
Print Friendly

Pin It on Pinterest