Starters of senioren

Moeten wij als SHOW adviseren om te bouwen voor starters of ouderen? Heel lang was het beleid om te bouwen voor ouderen omdat dit de doorstroming en dus het vrijkomen van eengezinswoningen zou bevorderen. Echter met het overheidsbeleid dat ouderen langer zelfstandig...

read more

eerste prestatieafspraken getekend

De eerste prestatieafspraken zijn weer door onze bestuursleden gezamenlijk met de corporatiedirecteur(en) en de gemeente voor het jaar 2019 getekend.In Harderwijk door ons bestuurslid Dick Deirkauf en in Elburg,  zie de foto en Nunspeet door Arnold...

read more

Gemeenteraden

Begin van dit jaar zijn de gemeenteraden vernieuwd en hebben diverse raadsleden een nieuw werkgebied gekregen en zullen gezamenlijk moeten beslissen over de huisvestingsverordening, duurzaamheid en de prestatieafspraken. De prestatieafspraak is een...

read more

Vriend worden van de SHOW?

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest