Gemeenteraden

Begin van dit jaar zijn de gemeenteraden vernieuwd en hebben diverse raadsleden een nieuw werkgebied gekregen en zullen gezamenlijk moeten beslissen over de huisvestingsverordening, duurzaamheid en de prestatieafspraken. De prestatieafspraak is een...

read more

Aanpassing bestuursleden

Wijziging samenstelling bestuur In verband met uitbreiding van het bestuur zijn we al enige tijd bezig met het verwerven van nieuwe bestuursleden en na de vakantie begonnen met enkele gesprekken waarna we al snel de eerste kandidaten in beeld hadden. Het...

read more

Bewonerscommissiedag 2018

Donderdag 1 november is de SHOW aanwezig geweest bij de door Omnia Wonen georganiseerde bewonerscommissiedag. Tijdens deze dag worden de commissies bijgepraat over diverse onderwerpen, voor dit jaar is het thema “Samen in de Wijk” gekozen. Zoals gebruikelijk is de...

read more

Vriend worden van de SHOW?

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest