Huurverhoging?

Door de mogelijkheid te begrenzen om van iedere huurder de maximale huurverhoging te vragen is de huursombenadering ingevoerd.De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar opgeteld van alle sociale huurwoningen.Voor de stijging van de huursom geldt...

read more

Visie op duurzaamheid

In 2010 heeft de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) een advies gegeven, met een aanpassing in 2013, op het energiebeleid van Omnia Wonen en sinds die tijd wordt dit beleid uitgevoerd.Maar externe ontwikkelingen vragen van Omnia Wonen een nieuwe...

read more

Starters of senioren

Moeten wij als SHOW adviseren om te bouwen voor starters of ouderen? Heel lang was het beleid om te bouwen voor ouderen omdat dit de doorstroming en dus het vrijkomen van eengezinswoningen zou bevorderen. Echter met het overheidsbeleid dat ouderen langer zelfstandig...

read more

Vriend worden van de SHOW?

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest