Kennedystraat Steenwijk verkocht

Woonconcept neemt 8 woningen aan de President Kennedystraat in Steenwijk over van Omnia Wonen. Zodra alle bewoners een nieuwe woning hebben gevonden, wisselen de woningen van eigenaar. Samenwerking leidt tot aankoop woningen Het beste voor de bewoners Nicole Peeters vertelt trots: “Al voordat de verkoop vaste vorm kreeg, zijn de handen ineengeslagen om de huidige…

Werkbezoek Show en RvC

22 mei is de RvC samen met Show op werkbezoek in Oldebroek geweest Werkbezoek Oldebroek Jaarlijks legt Show samen met de RvC en Omnia Wonen een werkbezoek af in een gemeente. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur. Ze bewaken of Omnia Wonen goed wordt bestuurd. Wij…

Buurtbemiddeling: eerste hulp bij burenruzie

Buurtbemiddeling NoordVeluwe Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. De vraag naar bemiddeling stijgt de laatste jaren flink. Het aantal meldingen van burenoverlast bij bemiddelaars is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het afgelopen jaar startten 47 gemeenten met…