Stille armoede

‘Stille armoede’ is het 5e online magazine van de Harderwijkse Uitdaging. Het gaat over mensen of huishoudens die standaard te weinig geld achter de hand hebben. Schaamte overwinnen In deze editie onder andere een interview met schuldhulpicoon Marry van Koot, onlangs afgezwaaid bij Westerbeek. Daarnaast biedt Koos van Loo een uitgebreid overzicht van organisaties die…