Nieuwe bestuursleden

Vijf kandidaat-bestuursleden Welkom Begin dit jaar is het bestuur op zoek gegaan om het huidige bestuur aan te vullen met nieuwe bestuursleden, dit was noodzakelijk doordat in de afgelopen jaren enkele bestuursleden door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of minder mogelijkheden om overdag bij prestatieafspraken te zijn hun functie hebben beëindigd. Dit heeft een vijftal huurders…

werkbezoek Oldebroek

Op 24 juni hebben bestuursleden van de SHOW een werkbezoek gebracht aan projecten in Oldebroek Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij een onderhoudsproject in Oldebroek beter bekend als de bloemenbuurt waar woningen grootonderhoud hebben. In dit project heeft de BewonersAdviesGroep, ook wel de BAG genoemd veel inbreng bij de voorbereiding en tijdens de…

Nieuwbouw in Woudenberg

Omnia Wonen, de gemeente Woudenberg en de SHOW maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Deze gaan o.a. over het toevoegen van sociale huurwoningen door Omnia Wonen. Uit deze afspraken vloeit voort dat Omnia Wonen nu drukdoende is 46 woningen te bouwen in Woudenberg 25 woningen in het plan Hoevelaar en 21 in het project Nijverheyd. De…

‘Doorstroombeleid’ in de praktijk

Verhuizen oudere huurder Veel ouderen huren een huis dat eigenlijk te groot is. Maar verhuizen lijkt een hoop gedoe. Daarom blijven zij in een huis wonen dat beter past bij andere huurders. Omnia Wonen werkt aan plannen om dat te veranderen. In dit achtergrondartikel vertellen wij wat dat ‘doorstroombeleid’ in de praktijk betekent. Zo spraken…

Show zoekt bestuursleden

SHOW zoekt nieuwe bestuursleden Wilt u het verschil maken voor andere huurders? Dan is de SHOW op zoek naar u! Door het vertrek van enkele bestuursleden en een toename van taken, is de SHOW op zoek naar frisse krachten. Helpt u ons mee? Elke woningcorporatie is verplicht een huurdersvertegenwoordiging te hebben. Zoals u weet zorgt…

Populair jaarverslag SHOW 2020

Wat heeft de SHOW voor u gedaan in 2020? Speciaal voor huurders heeft de SHOW een overzicht gemaakt van alles wat wij in 2020 hebben gedaan. Het was door de uitbraak van het coronavirus ook voor ons een bijzonder jaar. Wij moesten anders vergaderen en er waren minder bijeenkomsten met huurders. Samen sterk, op afstand,…

enquête Nunspeet

Wie zijn de huurders van Omnia Wonen in Nunspeet en hoe kijken zij naar de SHOW? Daarover gingen de vragen die wij hebben gesteld aan de 2350 huurders in deze plaats. Met de antwoorden kunnen wij aan de slag om nog meer mensen te bereiken op een manier die zij prettig vinden. U kunt het…

huurbevriezing vrije sector

Ook voor de vrije sectorwoningen van Omnia Wonen geen huurverhoging Zoals u ondertussen heeft begrepen zal er voor de sociale huurwoningen in 2021, waaronder ook onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen geen jaarlijks huurverhoging per 1 juli plaatsvinden en ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De jaarlijkse huurverhoging is 0% oftewel bevroren tot juli 2022. De huur…

Vertrek bestuurder

Monique Govers stopt als directeur van Omnia Wonen Directeur-bestuurder Monique Govers vertrekt eind april bij Omnia Wonen, omdat zij een nieuwe baan heeft.  Vanaf 15 mei wordt zij lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Florence. Govers was vijf jaar de baas bij Omnia Wonen en werkte al ruim dertig jaar in de volkshuisvesting.…