Bestuurszaken

Samenwerkings Overeenkomst Omnia en de S.H.O.W. (Laatste aanpassing dec 2016)

1. Verbeteren van de kwaliteit van het beleid van Omnia Wonen;
2. Mogelijkheden bieden voor overleg zodat Omnia Wonen haar dienstverlening aan huurders en bewoners zo goed mogelijk inzet;
3. S.H.O.W. goede manieren bieden zodat zij de belangen van huurders en bewoners kan behartigen;
4. Een goede relatie tussen de S.H.O.W .en Omnia Wonen waarmaken door duidelijk overleg op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Huishoudelijke Reglement april 2013 (Laatste aanpassing oktober 2016)

“Dit Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de statuten van de “Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen“ (huurdersorganisatie SHOW) te Harderwijk, opgericht 25 september 2008. Dit reglement legt de onderlinge afspraken binnen het bestuur van de stichting vast.”

Beleidsplan 2016-2019.(Laatste aanpassing dec 2016)

“Dit plan is opgesteld door het bestuur van huurdersorganisatie SHOW.
Het geeft het referentiekader aan voor ons handelen in het/de komende jaar/jaren. Het dient als vertrekpunt voor het beleid dat de huurdersorganisatie SHOW wil voeren.”

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest