Brandbrief aan de politiek

De invoering van een nieuwe belastingverzwaring treft huurders en woningzoekenden!
Brancheorganisatie Aedes berekende dat tot 2021 de Nederlandse woningcorporaties 1 miljard meer gaan betalen aan belastingen. Ieder jaar weer.
Er gaat straks per huurwoning ruim drie maanden huur rechtstreeks naar Den Haag. Geld dat niet besteed kan worden aan sloop van gedateerd bezit en vervangende nieuwbouw en ook niet aan het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad.
Dit alles gaat ten koste van duurzaamheidsambities, van betaalbare huurwoningen en van leefbare wijken en buurten. Huurders en woningzoekenden zijn hiervan de dupe.
Samen met de gemeenten van de Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de huurdersorganisaties van de woningcorporaties in deze gemeenten vragen wij namens de huurders in een brandbrief aandacht voor de afnemende investeringskracht van onze woningcorporaties als gevolg van de maatregel ATAD. De brandbrief is verzonden aan de Provincie Gelderland, de Provincie Utrecht en de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.
De Europese ATAD-richtlijn is bedoeld om te voorkomen dat internationale bedrijven met fiscale constructies minder vennootschapsbelasting betalen maar als ongewenst neveneffect worden corporaties getroffen. In de brief vragen de gemeenten en huurdersorganisaties de gevolgen van de ATAD maatregelen actief onder de aandacht te brengen van het kabinet en om samen met de corporaties te kijken hoe de heffingen en belastingen kunnen worden omgezet in een investeringsvliegwiel.
Verhuurdersheffing: deze heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Door de oplopende huizenprijzen is de WOZ-waarde flink gestegen. De verhuurdersheffing is een percentage van de WOZ-waarde en stijgt dus fors. De verwachting is dat deze heffing door de stijging van de huizenprijzen oploopt naar boven de 2 miljard in 2020.
Vennootschapsbelasting & ATAD: woningcorporaties zijn uitzonderlijke organisaties, ze hebben meer leningen uitstaan en maken door onze betaalbare huren een lage echte winst. Voor hen pakt de ATAD daardoor negatief uit. Met de komst van de ATAD mogen ze de rentekosten slechts beperkt van de winst aftrekken.
Dit kost de sociale huursector nog eens 300 miljoen per jaar. Dit bedrag komt bovenop de stijging van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren naar 600 miljoen.
Ons advies aan de politiek is: maak investeringsafspraken met de woningcorporaties. Er is geld om de gezamenlijke ambities waar te maken, om te investeren in de maatschappelijke opgave: passend, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen die op grond van inkomen, leeftijd, gezondheid of maatschappelijke positie op een sociale huurwoning is aangewezen.
We verzoeken met klem om samen met de corporaties te kijken hoe de heffingen en belastingen kunnen worden omgezet in een investeringsvliegwiel.
We benadrukken nogmaals dat dit:
goed is voor de toekomst van onze planeet;
goed is voor de Nederlandse woningen en de leefbaarheid van buurten en wijken;
goed is voor onze bewoners en woningzoekenden.

persbericht            Brief Vaste commissie BiZa (prov. Gelderland en Utrecht zijn hetzelfde)

Namens onderstaande huurdersorganisaties heeft onze voorzitter de brief ondertekent:
Huurders Belangen Vereniging de Alliantie Amersfoort
Huurders Belangen Vereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek
Hestia Bewonersvereniging
Huurdersvereniging Barneveld
Huurdersraad Eemland
Stichting Huurders Leusden voor Elkaar
Huurders Organisatie Nijkerk
Huurders Belangen Vereniging Woudenberg
Vereniging Huurders Overleg Soest
Huurdersorganisatie Cocon Wonen
Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Word Gratis Participant

Elke huurder kan participant worden van de S.H.O.W.
U wordt dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W.

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest