Nieuwe gemeenteraad bijpraten

Begin van dit jaar zijn de gemeenteraden vernieuwd en hebben diverse raadsleden een nieuw werkgebied gekregen en zullen gezamenlijk moeten beslissen over de huisvestingsverordening, duurzaamheid en de prestatieafspraken.
De prestatieafspraak is een overeenkomst tussen de gemeente, de woningcorporatie(s) en de huurdersorganisatie(s).

Voor velen is Wonen een nieuw vakgebied en is het prettig als ze ook vanuit het oogpunt van Huurdersorganisatie horen wat onze prioriteiten en problemen zijn.
Ons bestuurslid Rinus van Norde heeft namens de huurdersorganisaties in Amersfoort in een bijeenkomst van de gemeenteraad aangegeven waarvoor wij hier bij aanwezig zijn namelijk voor alle (toekomstige) huurders in de gemeente Amersfoort.
033woningnoodopgelost heeft hier een filmverslag van gemaakt als u op Amersfoort  klikt opent het youtube filmpje.

Maandag 5 november is de gemeenteraad van Elburg door vertegenwoordigers van de woningcorporatie Uwoon en Omnia Wonen ook geïnformeerd, ook hier waren onze bestuursleden bij aanwezig.
Het informeren van de gemeenteraad is essentieel om te voorkomen dat als er met de ambtenaren van de gemeente de prestatieafspraken besproken en opgesteld zijn het ondoenlijk is om nieuwe wensen van de raad te verwerken, dan blijft in het ergste geval de volgende optie, het niet ondertekenen van de laatste wijziging of de gehele prestatieafspraak niet meer ondertekenen!

Dat is niet de wens na een heel jaar met elkaar praten.

Word Gratis Participant

Elke huurder kan participant worden van de S.H.O.W.
U wordt dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W.

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest