Huishoudverklaring van de belastingdienst

Eén dezer dagen kunt u, of heeft u inmiddels al, de Huishoudverklaring van de belastingdienst ontvangen.
In deze brief geeft de belastingdienst aan dat de woningcorporatie Omnia Wonen voor uw adres een indicatie heeft ontvangen of uw huishoudinkomen wel of niet boven de € 41.056,- is en of het huishouden tot één van de twee uitzonderingsgroepen behoort.
Is uw inkomen meer dan € 41.056,- en u behoort niet tot de uitzonderingsgroep dan ontvangt u een inkomensafhankelijk huurverhoging.
Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft (vrije sector woning) dan mag Omnia Wonen geen indicatie opvragen en zult u ook geen brief van de belastingdienst ontvangen.
Voor het huishoudinkomen wordt een indicatie “ja” of “nee” gegeven en voor de uitzonderingsgroepen een “U”, dus geen specifieke gegevens.
Tot de uitzonderingsgroepen behoren die huishoudens die één of meer leden met de AOW-gerechtigde leeftijd bevatten of uit vier of meer personen bestaat.
Het bepalen van het aantal personen of de AOW-gerechtigde leeftijd is conform de situatie tijdens het afgeven van de indicatie, echter de situatie op 1 juli bepaalt of u tot de uitzonderingsgroep behoort.
Is op 1 juli de situatie anders dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Word Gratis Participant

Elke huurder kan participant worden van de S.H.O.W.
U wordt dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W.

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest