Nieuws

huishoudverklaring 2018

huishoudverklaring 2018

Eén dezer dagen kunt u, of heeft u inmiddels al, de Huishoudverklaring van de belastingdienst ontvangen. In deze brief geeft de belastingdienst aan dat de woningcorporatie Omnia Wonen voor uw adres een indicatie heeft ontvangen of uw huishoudinkomen wel of...

read more
Is de S.H.O.W. ook uw woningcorporatie?

Is de S.H.O.W. ook uw woningcorporatie?

Voor sommige huurders is het onduidelijk hoe de relatie is tussen de S.H.O.W. en Omnia Wonen, Omnia Wonen verhuurt de woningen, zorgt voor het onderhoud aan uw woning en heeft de huuradministratie. De huurdersorganisatie is een stichting die bestaat uit...

read more
prestatieafspraken 2018

prestatieafspraken 2018

De eerste van diverse prestatieafspraken voor 2018 medeondertekend door de S.H.O.W.. De gemeente Elburg heeft de spits afgebeten en de overigen zullen volgen: Nieuwsbericht gemeente Amersfoort – 5 december 2017 Meer sociale huurwoningen in 2018 In 2018...

read more
Geslaagde bewonerscommissiedag 2017

Geslaagde bewonerscommissiedag 2017

Op 22 november zijn de bestuursleden van de bewonerscommissies en de S.H.O.W. door Omnia Wonen uitgenodigd om in Harderwijk bij elkaar te komen. Deze jaarlijkse bijeenkomst heeft een tweeledig doel, informatie-uitwisseling en elkaar (opnieuw) leren kennen....

read more
Gewijzigde bedragen 2018

Gewijzigde bedragen 2018

Deze maand heeft de overheid de circulaire uitgebracht met informatie over bijvoorbeeld huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijk huurverhoging en overige bedragen 2018. De maximum huurgrens voor het toewijzen van sociale huurwoningen blijft ook in...

read more
wonen en zorg

wonen en zorg

Wonen en Zorg In de periode 2015 t/m 2025 zal de toename van het aantal oudere 75-plus huishoudens op de Veluwe volgens Aedes/Actiz toenemen met 40% tot 45%. Binnen het bestuur van de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen wordt dan ook regelmatig...

read more
Gasloze woningen en wijken niet ver meer weg!

Gasloze woningen en wijken niet ver meer weg!

Gasloze woningen en wijken niet ver meer weg! Er zijn in de afgelopen jaren diverse afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Zo is er de afspraak dat in 2020 de woningen een gemiddeld label B moeten hebben, nieuwe gebouwen per...

read more
bewonerscommissiedag 2017

bewonerscommissiedag 2017

Op woensdag 22 november 2017 zal er voor de bewonerscommissies van Omnia Wonen een bewonerscommissiedag gehouden worden. Op deze dag zal er informatie uitgewisseld worden, we zullen elkaar ontmoetten en ook van elkaar leren. Er zal bijvoorbeeld gesproken...

read more
Gasloos?

Gasloos?

Gasloos, een kreet die je steeds vaker hoort en nog een hele tijd zult horen. Zelf pompen we in Nederland minder gas op, de kolencentrales gaan sluiten en de huidige maatschappij gaat steeds meer energie gebruiken. In de prestatieafspraken met de diverse...

read more

Word gratis participant!

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest