Nieuws

Huurverhoging?

Huurverhoging?

Door de mogelijkheid te begrenzen om van iedere huurder de maximale huurverhoging te vragen is de huursombenadering ingevoerd.De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar opgeteld van alle sociale huurwoningen.Voor de stijging van de huursom geldt...

read more
Visie op duurzaamheid

Visie op duurzaamheid

In 2010 heeft de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) een advies gegeven, met een aanpassing in 2013, op het energiebeleid van Omnia Wonen en sinds die tijd wordt dit beleid uitgevoerd.Maar externe ontwikkelingen vragen van Omnia Wonen een nieuwe...

read more

Starters of senioren

Moeten wij als SHOW adviseren om te bouwen voor starters of ouderen? Heel lang was het beleid om te bouwen voor ouderen omdat dit de doorstroming en dus het vrijkomen van eengezinswoningen zou bevorderen. Echter met het overheidsbeleid dat ouderen langer zelfstandig...

read more
Gemeenteraden

Gemeenteraden

Begin van dit jaar zijn de gemeenteraden vernieuwd en hebben diverse raadsleden een nieuw werkgebied gekregen en zullen gezamenlijk moeten beslissen over de huisvestingsverordening, duurzaamheid en de prestatieafspraken. De prestatieafspraak is een...

read more
prinsjesdag en huurders

prinsjesdag en huurders

Het kabinet heeft zijn plannen met Prinsjesdag bekend gesteld, maar wat zijn de gevolgen voor ons als huurder? Hieronder een aantal reacties van Cobouw, Aedes en de Woonbond. Samenvattend zullen de maatregelen voor 2019 duidelijk merkbaar worden....

read more
U kunt uw vaste lasten omlaag brengen!

U kunt uw vaste lasten omlaag brengen!

De economie trekt aan, de inflatie stijgt, pensioenen staan lang stil, lonen stijgen nauwelijks, de energiebelasting wordt aangepast oftewel het leven wordt duurder. Er zal een verschuiving komen op uw energiekosten en dus ook de energiebelasting, gas...

read more
Brandbrief aan de politiek

Brandbrief aan de politiek

De invoering van een nieuwe belastingverzwaring treft huurders en woningzoekenden!Brancheorganisatie Aedes berekende dat tot 2021 de Nederlandse woningcorporaties 1 miljard meer gaan betalen aan belastingen. Ieder jaar weer.Er gaat straks per huurwoning...

read more
grote opkomst huurdersavond

grote opkomst huurdersavond

Deze avond voor huurders en genodigden was naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan van de huurdersorganisatie. Er waren bijna 100 huurders die op de uitnodiging gereageerd hebben en aanwezig waren daarbij 25 genodigden van onder andere Omnia Wonen zoals...

read more
aanpassing huurprijs

aanpassing huurprijs

Iedere huurder van Omnia Wonen zal de afgelopen periode het voorstel tot aanpassing van de huurprijs ontvangen hebben, maar wat staat er op de aanzegging? Op de voorzijde staat de verhoging van de kale huurprijs in bedrag en percentage, hoeveel is van een...

read more
huishoudverklaring 2018

huishoudverklaring 2018

Eén dezer dagen kunt u, of heeft u inmiddels al, de Huishoudverklaring van de belastingdienst ontvangen. In deze brief geeft de belastingdienst aan dat de woningcorporatie Omnia Wonen voor uw adres een indicatie heeft ontvangen of uw huishoudinkomen wel of...

read more

Word Vriend van de SHOW

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest