Nieuws

Brandbrief aan de politiek

Brandbrief aan de politiek

De invoering van een nieuwe belastingverzwaring treft huurders en woningzoekenden! Brancheorganisatie Aedes berekende dat tot 2021 de Nederlandse woningcorporaties 1 miljard meer gaan betalen aan belastingen. Ieder jaar weer. Er gaat straks per huurwoning...

read more
OPROEP AAN ALLE WONINGZOEKENDE IN AMERSFOORT EN HOOGLAND

OPROEP AAN ALLE WONINGZOEKENDE IN AMERSFOORT EN HOOGLAND

Net als in andere gemeentes waar Omnia Wonen bezit heeft hebben woningzoekenden problemen om snel aan een woning te komen. Maar in Amersfoort en Hoogland is de nood heel hoog en hebben de gezamenlijke huurdersorganisaties in Amerfoort en Hoogland...

read more
grote opkomst huurdersavond

grote opkomst huurdersavond

Deze avond voor huurders en genodigden was naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan van de huurdersorganisatie. Er waren bijna 100 huurders die op de uitnodiging gereageerd hebben en aanwezig waren daarbij 25 genodigden van onder andere Omnia Wonen zoals...

read more
aanpassing huurprijs

aanpassing huurprijs

Iedere huurder van Omnia Wonen zal de afgelopen periode het voorstel tot aanpassing van de huurprijs ontvangen hebben, maar wat staat er op de aanzegging? Op de voorzijde staat de verhoging van de kale huurprijs in bedrag en percentage, hoeveel is van een...

read more
huishoudverklaring 2018

huishoudverklaring 2018

Eén dezer dagen kunt u, of heeft u inmiddels al, de Huishoudverklaring van de belastingdienst ontvangen. In deze brief geeft de belastingdienst aan dat de woningcorporatie Omnia Wonen voor uw adres een indicatie heeft ontvangen of uw huishoudinkomen wel of...

read more
Is de S.H.O.W. ook uw woningcorporatie?

Is de S.H.O.W. ook uw woningcorporatie?

Voor sommige huurders is het onduidelijk hoe de relatie is tussen de S.H.O.W. en Omnia Wonen, Omnia Wonen verhuurt de woningen, zorgt voor het onderhoud aan uw woning en heeft de huuradministratie. De huurdersorganisatie is een stichting die bestaat uit...

read more
prestatieafspraken 2018

prestatieafspraken 2018

De eerste van diverse prestatieafspraken voor 2018 medeondertekend door de S.H.O.W.. De gemeente Elburg heeft de spits afgebeten en de overigen zullen volgen: Nieuwsbericht gemeente Amersfoort – 5 december 2017 Meer sociale huurwoningen in 2018 In 2018...

read more
Geslaagde bewonerscommissiedag 2017

Geslaagde bewonerscommissiedag 2017

Op 22 november zijn de bestuursleden van de bewonerscommissies en de S.H.O.W. door Omnia Wonen uitgenodigd om in Harderwijk bij elkaar te komen. Deze jaarlijkse bijeenkomst heeft een tweeledig doel, informatie-uitwisseling en elkaar (opnieuw) leren kennen....

read more
Gewijzigde bedragen 2018

Gewijzigde bedragen 2018

Deze maand heeft de overheid de circulaire uitgebracht met informatie over bijvoorbeeld huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijk huurverhoging en overige bedragen 2018. De maximum huurgrens voor het toewijzen van sociale huurwoningen blijft ook in...

read more

Word gratis participant!

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest