Over Show Huurdersbelangen

Doel

Het doel van de S.H.O.W. is de belangen van alle huurders/ bewoners, die bij Omnia Wonen een woning huren, te behartigen. Zij is dus een belangrijke gesprekspartner voor u. Het gaat dan niet om de wensen van een individuele huurder, maar om die van alle huurders gezamenlijk.

Dit kan d.m.v. gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan Omnia Wonen, bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging. Ook de milieuplannen, het uitvoeren van onderhoud en het aankaarten van misstanden etc. Ook verlenen wij hulp aan de bewonerscommissies/bewonersverenigingen/huurdersverenigingen, als zij op problemen stuiten die zij niet zelfstandig kunnen oplossen.

Voor individuele klachten verwijzen wij u door naar Omnia Wonen.

De Woningstichting Ons Belang en de woningcorporatie Pro Dia zijn in 2001 gefuseerd. De nieuwe corporatie nam de naam Stichting Omnia Wonen aan. De fusie heeft geleid tot opheffing van van de twee toenmalige Bewonersraden,nl. de Stichting Bewonersraad Ons Belang en de Stichting Bewonersraad Pro Dia.

In 2008 heeft Omnia Wonen gesteld dat er een nieuwe vertegenwoordiging van de huurders moest komen. Na gesprekken met kandidaten werd in juni 2008 een nieuwe huurdersvertegenwoordiging opgericht. Deze nam de naam “Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen” aan. Ook wel S.H.O.W., naar de eerste letters van de woorden, genoemd.

Bent u vriend van de SHOW?

Dan wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de SHOW.
Nog niet? Dan kunt u Vriend Worden!

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest