Reacties op prinsjesdag

Het kabinet heeft zijn plannen met Prinsjesdag bekend gesteld, maar wat zijn de gevolgen voor ons als huurder?
Hieronder een aantal reacties van Cobouw, Aedes en de Woonbond.
Samenvattend zullen de maatregelen voor 2019 duidelijk merkbaar worden.

Corporaties gaan fors snijden in nieuwbouw’
De corporaties zijn furieus over de kabinetsplannen. Ze moeten hun nieuwbouw- en verduurzamingsplannen flink bijstellen door de nieuwe belasting (ATAD) van 300 miljoen euro.

De corporaties zijn verbolgen over het kabinetsbeleid. Ze moeten meer vennootschapsbelasting betalen en gaan vanaf 2019 300 miljoen euro aan nieuwe belasting (ATAD) betalen. Die wordt ingevoerd om het afschaffen van de dividendbelasting te dekken, schrijft corporatiekoepel Aedes.

“Dit kabinet laat huurders en woningzoekenden opdraaien voor een meevaller voor multinationals. Met als gevolg dat corporaties in heel Nederland moeten snijden in nieuwbouw, van Limburg tot Friesland”, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. “Wij willen aan de slag met betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming. Ook het kabinet heeft torenhoge ambities voor de woningmarkt. Hetzelfde kabinet dat ons elk jaar vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst. Dat strookt niet met elkaar.”

Uit een rondgang van Aedes blijkt dat woningcorporaties hun plannen voor de komende jaren stevig moeten bijstellen door de stijgende belastingdruk. Zij kunnen prestatieafspraken met gemeenten en huurders niet nakomen en moeten snijden in nieuwbouwplannen en verduurzamingsprojecten.
bron: Cobouw

Rem op nieuwbouw sociale huurwoningen door belastingplannen
De belastingplannen van het kabinet zijn funest voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes. De vereniging van woningcorporaties noemt de verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties met 100 miljoen euro een ‘goede eerste stap’. ‘Maar dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen’ zegt Norder, die verwacht dat alle corporaties volgend jaar in totaal 500 miljoen euro meer afdragen.

Die hogere lasten worden onder meer veroorzaakt door een nieuwe belasting om het afschaffen van de dividendbelasting te dekken. ‘Dit kabinet laat huurders en woningzoekenden opdraaien voor een meevaller voor multinationals’, aldus Norder. Door de hogere lasten hebben corporaties minder geld om nieuwe sociale woningen te laten bouwen.

De ambitie van het kabinet is volgens Norder dezelfde als die van de corporaties, maar in het beleid zien we dat niet terug. ‘Hetzelfde kabinet dat ons elk jaar vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst. Dat strookt niet met elkaar.’
bron: radar

Kabinet verhoogt zware heffingen sociale huursector
De Woonbond vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders.

In het klimaatakkoord is aan corporaties gevraagd de kar te trekken bij het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat er veel aanloopkosten worden gemaakt. Daarnaast is er veel nieuwbouw nodig en moet er iets gedaan worden aan de enorm gestegen huurprijzen.

Belastingen stapelen
De verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van sociale huurwoningen, gaat minder hard stijgen maar blijft hoog. Daarnaast zorgt invoeren van een belastingmaatregel (de ATAD) ervoor dat de vennootschapsbelasting voor corporaties omhoog gaat. Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit. Ten koste van de huurders en woningzoekenden. Er moet eindelijk echt worden ingezet op betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming.

‘Middenhuur’
Er wordt ook een wet middenhuur aangekondigd. Wat de Woonbond betreft moet de zogenaamde ‘middenhuur’ worden gereguleerd. Nu geldt er geen maximale huurprijs voor de woningen boven de €710,68 waardoor kleine huurwoningen in schaarstegebieden voor enorme huurprijzen verhuurd kunnen worden. Bovendien moet er het besef komen dat heel veel middeninkomens geen huurprijzen boven de €710,68 kunnen betalen. Er is een brede sociale huursector nodig om te zorgen dat deze huishoudens betaalbaar kunnen wonen.

Bron: Woonbond

Vriend worden van de SHOW?

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest