Moeten wij als SHOW adviseren om te bouwen voor starters of ouderen?
Heel lang was het beleid om te bouwen voor ouderen omdat dit de doorstroming en dus het vrijkomen van eengezinswoningen zou bevorderen.
Echter met het overheidsbeleid dat ouderen langer zelfstandig in hun woning moeten kunnen blijven wonen en de enorme behoefte aan woningen voor starters, of dit nu alleenstaanden zijn of een koppel maakt geen verschil, maar heeft de beeldvorming wel gewijzigd en zal er meer voor starters gebouwd moeten worden.
Met het tekort aan beschikbare bouwgrond voor sociale woningbouw en de noodzaak om veel, snel en betaalbaar in een gemeente te bouwen voor een- of tweepersoonshuishoudens en er vaak bezwaren bestaan van omwonenden tegen hoogbouw zijn er diverse bedrijven die met hun hun snelle producten adverteren.
Een van de vele systemen kunt u in het bijgevoegde filmpje zien en zo zijn er meerdere, maar je kunt eigenlijk niet permitteren nog lang te wachten, de vraag naar betaalbare woningen op de weinig beschikbare bouwgrond voor betaalbare sociale huurwoning is er dus zal er snel gehandeld moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat beslissen wij helaas niet alleen daar hebben we de medewerking bij nodig van gemeente en woningcorporaties.

Om u een beeld te geven van een mogelijke bouw van woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens het volgende filmpje.

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest