Visie op duurzaamheid

In 2010 heeft de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) een advies gegeven, met een aanpassing in 2013, op het energiebeleid van Omnia Wonen en sinds die tijd wordt dit beleid uitgevoerd.

Maar externe ontwikkelingen vragen van Omnia Wonen een nieuwe lange termijnvisie. Er zijn afspraken zijn gemaakt om in 2050 de woningvoorraad CO2-neutraal te hebben. Het Kyotoprotocol en het Parijsakkoord zijn vertaald naar de corporatiesector in de Woonagenda 2017-2023 en de Routekaart CO2-neutraal. Landelijk worden ondertussen gesprekken gevoerd over het klimaatakkoord als uitwerking van het regeerakkoord. Ook heeft de overheid bepaald dat woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn.

In 2018 is begonnen met een nieuw ”energiebeleid” en onze werkgroep energie heeft daar diverse keren hun mening mogen geven en voorstellen gedaan.
Dit heeft geresulteerd in een Visie op duurzaamheid met een uitvoeringsagenda en in deze visie geeft Omnia Wonen weer hoe de gestelde doelen gehaald kunnen worden.
De kern van de visie is de huurder, die is belangrijk want die ondervindt namelijk de gevolgen van de investeringen.
Hoe blijven de woonlasten (huur en energiekosten) voor de huurder betaalbaar, welke technieken moeten we gaan gebruiken en hebben we van de gekozen techniek over 10 jaar geen spijt!
Op welke momenten gaat Omnia verduurzamen, willen we alles ineens en is dit ook financieel haalbaar?

Net als Omnia Wonen vinden we belangrijk dat de woningen hun warmteverlies verlagen door het toepassen van een goede isolatieschil van de woning, dit is de basis om verder te gaan en het scheelt gelijk al in het gasverbruik.
Als SHOW hebben we op 31 januari 2019 een positief advies op de Visie op duurzaamheid gegeven, willen we geïnformeerd blijven over diverse acties uit de uitvoeringsagenda en aan tafel zitten bij diverse onderwerpen waar vooral de huurder centraal staat.Samen met Omnia Wonen zal dit ook een van de onderwerpen zijn bij de prestatieafspraken in de gemeente. De gemeentes zijn zelf ook bezig met het opstellen van duurzaamheidsvisie en de een wil het snel verwezenlijken en de andere gemeente is wat behoudender.
Het uiteindelijk doel zal aardgasvrij zijn in 2050, hoe en wie dat gaat betalen daar is de politiek nog mee bezig.

Harderwijk heeft een meting “aardgasvrij wonen in Harderwijk” georganiseerd waar diverse bestuursleden als inwoner aanwezig waren, mij is opgevallen is hoe weinig mensen weten welke mogelijkheden er zijn. In diverse media zijn bedrijven bezig hun systeem te promoten maar deze reclame geeft wel een beeld van de mogelijkheden.

Word Gratis Participant

Elke huurder kan participant worden van de S.H.O.W.
U wordt dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van de S.H.O.W.

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest